Manažment kvality

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Od roku 2007 má spoločnosť Böhler-Uddeholm SLOVAKIA, s.r.o. certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a vybudovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 18001:1999.

Certifikát ISO 9001:2008

Certifikát ISO 14001:2004