Pásová a nožová ocel'

Výrobný program

1.) Pásová oceľ valcovaná za studena
- výrobca Böhler -Uddeholm Precision Strip GmbH (Rakúsko): špeciálna pásová oceľ
- výrobca Martin Miller: pružinová a pílová pásová oceľ
- výrobca Böhler - Uddeholm Precision Strip AB (Švédsko): ventilová oceľ, pásová oceľ na výrobu nožov a žiletiek, komponenty pre textilný priemysel

2.) Bi-metalová pásová oceľ
- východzí produkt pre výrobu pásových píl s vysokým výkonom

3.) Nožová pásová oceľ pre obuvnícky, kožiarsky a textilný priemysel

4.) Sekacie, rilovacie a iné špeciálne linky pre kartonážnu výrobu

5.) Konečné produkty pre papierenský a tlačiarenský priemysel

6.) Pásová oceľ na výrobu pílových pásov pre drevársky priemysel

7.) Profily

 

Podrobné informácie o výrobnom programe pásovej a nožovej ocele nájdete na http://www.bohler.sk/.

 

Kontakt

Obchodný zástupca
Ing. Mariana Gontková

Mobil: 00421 905 540 091
E-mail: mariana.gontkova@bohler.sk