Hospodárstvo Slovenska

Prečo Slovensko?

Dôvera investora

Vyše 90% z viac než 200 súčasných zahraničných investorov plánuje svoj ďalší rozvoj na Slovensku.

Oblasti investovania

Približne polovica celkového prílevu investícii plynie do výrobného sektoru (49,2%), jasným víťazom je automobilový priemysel a výroba automobilových komponentov, spotrebná elektronika a presné inžinierstvo. Ďalšími dôležitými sektormi sú finančné služby (19,6%) a obchod (19,5%), následne nehnuteľnosti (3,3%) a komunikácie (3,1%).

Zastúpenie podľa pôvodu

Nemecko 22% USA 12%
Rakúsko 20% Anglicko 6%
Holandsko 15% Česká republika 8%

Ekonomická stabilita

Veľmi pevná menová politika, jedna z najnižších mier inflácie v Strednej a Východnej Európe a narastanie hrubého domáceho produktu je jedným z najvyšších v regióne.

Vzdelanostná úroveň

Miera gramotnosti je jednou z najvyšších vo svetovom rebríčku, vysoké percento absolventov stredných škôl a v prepočte na hlavu má najvyšší počet vedeckých pracovníkov a inžinierov na svojom území.

Produktivita

Súčasní zahraniční investori, ako Volkswagen a Sony, udávajú krok smerom ku zvyšovaniu produktivity. Kľúčovým faktorom sú ich plány rozširovania sa.

Pracovné príležitosti

Malý podiel priameho zahraničného investovania pred r. 1998, porovnaním so susednými Čechmi, Maďarskom a Poľskom, znamená na trhu práce menší tlak zo strany konkurencie. Navyše, pri priemernej nezamestnanosti 17% a približujúc sa k 30% v niektorých okresoch, mzdová sadzba konkurencie sa bude pohybovať na strednej úrovni.

Strategická poloha

Slovensko leží na križovatke jednej z najstarších obchodných ciest sveta: na východozápade vedie pozdĺž vodného toku rieky Dunaj a druhá vedie celou krajinou smerom od Baltického až po Stredozemné more.

Našimi hraničnými susedmi sú Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko a Česko.

Viedeň je vzdialená len 60 km od hlavného mesta Slovenska Bratislavy (Viedenské letisko iba 40 km), Praha 350 km a Budapešť 200 km. Košice sú vzdialené od Budapešte 220 km, od Krakowa 200 km a 90 km od hraníc s Ukrajinou.

Priemyselné dedičstvo

Slovensko má dlhú tradíciu výroby výnimočnej kvality a medzinárodného obchodu. Mechanické a elektronické inžinierstvo sa podieľa takmer 20% na tvorbe hrubého domáceho produktu a tvorí približne štvrtinou celého vývozu, ako aj v ďalších dôležitých sektoroch.

Kultúra

Slovensko leží priamo v centre Európy, presnejšie v Strednej Európe. (Nazývané aj “krajinou z východnej Európy”, podľa predošlej politickej orientácie a rozdelenia Európy na východný a západný blok). Kultúra, väčšina zvykov, kuchyňa Slovenska a pod. sú veľmi blízke krajinám z ostatnej časti Strednej Európy, vrátane Rakúska a Nemecka.