História

Spoločnosť založená v roku 1997, Böhler - Uddeholm je jedným z lídrov v predaji nástrojových ocelí na Slovensku. Naša spoločnosť vznikla 7. novembra 1997 zaregistrovaním do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline, ako 100% účastinná spoločnosť rakúsko-švédskeho koncernu pod obchodným menom BÖHLER-UDDEHOLM AG so sídlom vo Viedni. BÖHLER Group je založená na viac ako 125-ročnej tradícii výroby ocelí v Rakúsku a viac ako 300-ročnej tradícii vo Švédsku. Vyššie spomínané dve spoločnosti vytvorili najväčšieho svetového výrobcu nástrojových ocelí s 29%-ným podielom na svetovom trhu.

Naše najdôležitejšie medzníky:

r.1991

Rakúsky BÖHLER a švédsky UDDEHOLM sa spojili a vytvorili BÖHLER-UDDEHOLM Group, najväčšieho svetového výrobcu nástrojových ocelí so širokou škálou na špeciálne výrobky z ocele. BÖHLER-UDDEHOLM AG je naša materská firma so sídlom v Rakúsku.

r.1997

Prieskum trhu v oblasti spotreby nástrojových ocelí.

r.1998

Od mája uvedeného roku - predaj precleného materiálu na Slovensku.

r.1999

Začatie rezania a delenia polotovarov v Martine.

r.2000

Obrat sa zvýšil viac ako dvojnásobne v porovnaní s rokom 1999. V polovici tohto roka sa začala spolupráca s Uddeholm Tooling AB.

r.2001

Spustenie pásovej píly na delenie blokov do prevádzky.

r.2002

 Sťahovanie do nových priestorov.

r.2003

Zakúpenie automatickej pásovej píly Kasto twin.

r.2004

Kúpa nehnuteľnosti umožnila zahájenie rozsiahlej rekonštrukcie prevádzkových priestorov a administratívnej budovy, zameranej na:

1.) zhodnotenie objektu, výmena strechy, plynofikácia, vysokonapäťová prípojka, sanácia podlahy, zateplenie obvodového plášťa,

2.) rozšírenie skladových a dodacích kapacít vybavených modernými prostriedkami pre manipuláciu s materiálom,

3.) vybudovanie prevádzky tepelného spracovania - prvá etapa.

r.2005

Rekordný obrat vo výške 100 mil. Sk, nárast v porovnaní s minulým rokom  o 26,2%, bol dosiahnutý v náročných podmienkach intenzívnej stavebnej činnosti.

r.2006

V júli bola úspešene zahájená skúšobná prevádzka agregátu tepelného spracovania - vákuové kalenie, popúšťanie a plazmová nitridácia.

r.2007

Spoločnosť získala certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000, systému environmentálneho  manažérstva podľa ISO 14001:2004 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 18001:1999.

r.2008

Spoločnosť úspešne obhájila certifikát integrovaného systému manažérstva na základe dozorového auditu.