Böhler-Uddeholm SLOVAKIA

Zdravie pramení v dostatku

Böhler-Uddeholm považuje zisk a finančnú stabilitu za spoľahlivý základ pre rast a rozvoj obchodu, čo znamená tiež vytváranie dlhotrvajúcich partnerských vzťahov so svojimi zákazníkmi.

Ponúkame najvyššiu kvalitu

Böhler-Uddeholm predvída a rozpoznáva potreby svojich zákazníkov a na základe toho poskytne materiál, výrobky a kompletný servis, ktoré sú nevyhnutné na udržanie trvalej kvality.

Tento cieľ vyžaduje prvotriedne vedomosti o výrobných procesoch, výrobkoch a základnom použití.

Prvotriedna kvalita znamená neustále zlepšovanie celého reťazca našej ponuky.

Zákazník stojí v centre našej pozornosti

V Böhler-Uddeholm je základným cieľom pomáhať zákazníkom dosiahnuť maximálny úžitok, a to za predpokladu optimálnych riešení a dlhotrvajúcich partnerských vzťahov. Tento cieľ môžeme dosiahnuť správnym rozpoznaním potrieb zákazníka na základe správnych riešení, ktoré zlepšujú jeho postavenie oproti konkurencii.

Naše dobré meno nás zaväzuje

Dobré meno spoločnosti Böhler-Uddeholm je založené na profesionalite zamestnancov, kvalite produktov a kompletnom servise.

Nebudeme spokojní, pokiaľ...

všetci naši zákazníci všade na svete nedostanú optimálne riešenie svojich problémov,
všetci naši potenciálni zákazníci sa neobrátia s požiadavkou práve na nás.

BÖHLER-UDDEHOLM Slovakia sa teší na spoluprácu s Vami!